Eugenio C. - homify: นักข่าวและบล็อกเกอร์ in Berlino | homify
Eugenio C. – homify
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Eugenio C. – homify
Eugenio C. - homify
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
Holländerstraße 34
13407 Berlino
เยอรมนี
+49-30208985802 www.homify.it

ความคิดเห็น

homify_Italy homify_Italy
Molto professionale!
ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: มิถุนายน 2018
Grazie dell'articolo sul magazine :)
เกือบ 6 ปีที่ผ่านมา
Grazie per l'articolo sul magazine... del tutto inaspettato! Sei stato molto preciso e puntuale nelle descrizioni dei vari ambienti, sia esterni che interni.
เกือบ 6 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: กรกฎาคม 2015
Prof pin.png%7c52.56209,13

คำบอกเล่าเมื่อเร็ว ๆ นี้จากทีมบรรณาธิการ homify