MADUGU IMPROVES PROPERTY CO., LTD: การปรับปรุงและซ่อมแซม in เชียงใหม่ | homify
MADUGU IMPROVES PROPERTY CO., LTD

MADUGU IMPROVES PROPERTY CO…

MADUGU IMPROVES PROPERTY CO., LTD
MADUGU IMPROVES PROPERTY CO...
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ประกอบกิจการออกแบบ วางแผน จัดระบบควบคุม รับเหมา รับช่วงงาน หรือให้ช่วงงานและทําการก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด หรืองานโยธาอื่น รวมท้ังให้คําแนะนํา ปรึกษาเรื่องแบบและชนิด การให้คําแนะนํา เกี่ยวกับการประมาณราคาการใช้วัสดุ ระยะเวลาการก่อสร้างหรือเรื่องอื่นๆ การเตรียมแบบจําลองและแบบวาดที่แสดงให้เห็นรูปร่างของสิ่งก่อสร้างน้ัน ตลอดจนทําการวางแผนและควบคุม การดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง

พื้นที่ให้บริการ
เชียงใหม่
ที่อยู่
111/10 ม.1
50000 เชียงใหม่
ไทย
+66-831288222
Prof pin.png%7c18.7733114,98

    ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 82% เสร็จสมบูรณ์

    82%
    • เช่น กรอก รายละเอียดโปรไฟล์ เพื่ออัปเกรดโปรไฟล์ของคุณ

    กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการจัดอันดับผู้ใช้ที่ดีขึ้น