homify
Homeled
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Homeled
Homeled
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ความคิดเห็น

Hanno fatto un capolavoro! Dalla progettazione (bravissima Silvia), alla realizzazione, massima professionalità e correttezza. Ogni imprevisto gestito in velocità e con SOLUZIONI reali e non con altre problematiche. Molto soddisfatto di aver lavorato con loro.
เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา
Assoluti professionisti. Puntuali e precisi!!
เกือบ 4 ปีที่ผ่านมา
Simpatico
เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา
มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา
ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา
ขอความคิดเห็น