Zhenhua Tech & Trade Co., Ltd: ระบบเสียงและภาพสำหรับงานนอกอาคาร in Huzhou | homify
Zhenhua Tech & Trade Co., Ltd
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Zhenhua Tech & Trade Co., Ltd
Zhenhua Tech & Trade Co., Ltd
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
Daixi Town Huzhou,Zhejiang,China
313023 Huzhou
จีน
+86-5723981419 www.zhenhuagm.com
Prof pin.png%7c30.6604405,120