MiniCucine.com: ผู้ผลิตครัวสำเร็จรูป in Torino | homify
MiniCucine.com
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
สถิติ พรีเมียม
MiniCucine.com
MiniCucine.com
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
Via Massari, 240/32
10148 Torino
อิตาลี
+39-0112269850 www.minicucine.com

ความคิดเห็น

Molto soddisfatta con la nostra cucina, abbiamo approfittato lo spazio al massimo!!
3 เดือนที่ผ่านมา
Appena terminati i lavori per due minicucine ed un mobile su misura: precisione, qualità, puntualità "tedesca", disponibilità e professionalità degli addetti al montaggio. Nulla da eccepire! Proprio bravi, E fa anche piacere che sia tutto italiano. Il Signor Paolo, commerciale, altrettanto bravo e disponibile!
มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา
Ho acquistato una mini cucina e oltre all ottimo prodotto ho avuto il piacere di apprezzare l'ottimo trattamento del cliente e la capacità di problem solving
9 เดือนที่ผ่านมา
Prof pin.png%7c45.1086618,7