homify
MIA arquitetos
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
MIA arquitetos
MIA arquitetos
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ความคิดเห็น

Equipa criativa, responsável e profissional. Projetos diferentes, orçamentos cumpridos e sem preocupações!
ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: มกราคม 2019
Óptima equipa. Com ideias inovadoras, criativas e bons orçamentos. É bom contar com uma equipa, especializada, que nos entrega o projecto chave na mäo.
มากกว่า 3 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: มกราคม 2017
มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา
มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
ขอความคิดเห็น