homify
Mixlegno group Srl
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Mixlegno group Srl
Mixlegno group Srl
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ความคิดเห็น

Esperienza pessima, lavorano in maniera disastrosa, dopo 4 anni, serramenti e scuri, tutti rovinati, dopo aver pagato un sacco di soldi, e avermi venduto il prodotto come " una ferrari" dopo poco tempo, si è rivelato tutto il contrario, ma loro i loro soldi se li hanno presi subito! Vergognosi, e non aggiungo altro!!
ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
ขอความคิดเห็น