Interior Design Stefano Bergami: สถาปนิกภายใน in Bologna | homify
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
เปลี่ยนหน้าปก
Interior Design Stefano Bergami
Interior Design Stefano Bergami

Interior Design Stefano Be…

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
เปลี่ยนหน้าปก
Interior Design Stefano Bergami
Interior Design Stefano Be...
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
Via Rusticale 5/1 – Castello d'Argile
40050 Bologna
อิตาลี
+39-3483335517 www.stefanobergami.com

ความคิดเห็น

Cliente
ประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: พ.ค. 2010
conosco Stefano Bergami da alcuni anni ed ho avuto l'occasione di lavorare insieme a lui in più di un'occasione, dimostrandosi sempre all'altezza della situazione sia come progettista che come organizzatore dei lavori. I suoi progetti sono estremamente eleganti e curati,  i volumi sempre equilibrati, indipendentemente che si tratti di una villa di pregio, come di un piccolo appartamento. Non avrei alcuna difficoltà  a proporre Stefano come progettista di estrema qualità
ประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: กรกฎาคม 2015
Prof pin.png%7c44.6930448,11