homify
Norm designhaus

Norm designhaus

Norm designhaus
Norm designhaus
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ความคิดเห็น

Norm designhaus did my semi D interior design in Bayu Segar, Cheras, KL. I only hired them for 3D drawigns because my nephew is a contractor. Their design is good and practical. I rated 5 star for their artistic sense & super realistic 3D drawings.
10 เดือนที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: กรกฎาคม 2017
ขอความคิดเห็น