Luca Tranquilli - Fotografo: ช่างภาพ in Roma | homify
Luca Tranquilli – Fotografo
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
00100 Roma
อิตาลี
+39-3294207301 www.lucatranquilli.com

ความคิดเห็น

Luca è un fotografo specializzato nella fotografia d'Architettura, ho avuto bisogno delle sue competenze per lavori distanti dalla mia sede. La sua professionalità e creatività sono una garanzia, sia io che il mio cliente siamo rimasti pienamente soddisfatti del lavoro svolto. Avere i vostri ambienti fotografati da Luca è un plus che aggiunge valore alla struttura architettonica.
ประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: ตุลาคม 2017
Prof pin.png%7c41.830736,12

คำบอกเล่าเมื่อเร็ว ๆ นี้จากทีมบรรณาธิการ homify