Studio di Architettura IATTONI: สถาปนิก in Mantova | homify
Studio di Architettura IATTONI
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Studio di Architettura IATTONI
Studio di Architettura IATTONI
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
Via Tazzoli 7
46100 Mantova
อิตาลี
+39-3479482538 www.stefanoiattoni.it

ความคิดเห็น

ristrutturazione abitazione privata
เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา
Lo Studio Iattoni ha coordinato i lavori di ristrutturazione della mia abitazione, curando le soluzioni da attuare e la scelta dell'impresa, supervisionando la preventivazione, i costi reali e i tempi di realizzazione. Professionista contraddistinto da forte etica professionale e massima disponibilità.
มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: พ.ค. 2016
Prof pin.png%7c45.1589284,10