Studio di Architettura IATTONI: สถาปนิก in Mantova | homify
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
เปลี่ยนหน้าปก
Studio di Architettura IATTONI
Studio di Architettura IATTONI

Studio di Architettura IATTONI

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
เปลี่ยนหน้าปก
Studio di Architettura IATTONI
Studio di Architettura IATTONI
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
Via Tazzoli 7
46100 Mantova
อิตาลี
+39-3479482538 www.stefanoiattoni.it

ความคิดเห็น

ristrutturazione abitazione privata
มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา
Lo Studio Iattoni ha coordinato i lavori di ristrutturazione della mia abitazione, curando le soluzioni da attuare e la scelta dell'impresa, supervisionando la preventivazione, i costi reali e i tempi di realizzazione. Professionista contraddistinto da forte etica professionale e massima disponibilità.
ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: พ.ค. 2016
Prof pin.png%7c45.1589284,10