Decor Group: ช่างทาสี in Nembro (Bergamo) | homify
Decor Group
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่ ข้อเสนอใหม่
Decor Group
Decor Group
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
Piazza Umberto I 13 B
24027 Nembro (Bergamo)
อิตาลี
+39-0350349851 www.decorgroup.it

ความคิดเห็น

Azienda giovane e dinamica che propone il meglio dei prodotti con una manodopera a regola d'arte. Davvero eccellente il servizio offerto ed il risultato ottenuto è davvero di ottima qualità. Sicuro di potervi consigliare quesata azienda per i vostri progetti, professionalità e competenza e lavori svolti nei tempi concordati.
มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: มิถุนายน 2018
Prof pin.png%7c45.745368,9