con3studio: สถาปนิก in Torino | homify
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
เปลี่ยนหน้าปก
con3studio
con3studio

con3studio

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
เปลี่ยนหน้าปก
con3studio
con3studio
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
via perugia 3
10152 Torino
อิตาลี
+39-11885313 www.con3studio.it

ความคิดเห็น

Ho avuto modo di collaborare con gli architetti Elena Belforte e Giusi Rivoira su alcuni interventi. Sono professionisti molto competenti, precisi, attenti alle esigenze del cliente e cordiali, scrupolosi nei dettagli. Sanno interpretare e cogliere le aspettative di chi si affida a loro, a partire dal progetto fino all'ultimazione dell'intervento, mai banale e sempre di alta qualità. Studio di progettazione assolutamente da contattare.
มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา
Prof pin.png%7c45.0781327,7

คำบอกเล่าเมื่อเร็ว ๆ นี้จากทีมบรรณาธิการ homify