MIROarchitetti: สถาปนิก in Bologna | homify
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
เปลี่ยนหน้าปก
MIROarchitetti
MIROarchitetti

MIROarchitetti

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
เปลี่ยนหน้าปก
MIROarchitetti
MIROarchitetti
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
Via Sant'Apollonia n.25
40126 Bologna
อิตาลี
+39-0519845770 www.miroarchitetti.com

ความคิดเห็น

Lo studio MIRO ha progettato il completo restyling della mia casa a Cortina.  Progetto e direzione lavori impeccabile, vi consiglio di averci a che fare. 
เกือบ 4 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: มิถุนายน 2015
Sono un fotografo e ho realizzato alcuni servizi fotografici dei progetti  dello studio Miro Architetti. Sono professionisti di grande sensibilità e bravura, dallo stile riconoscibile e contemporaneo. Li consiglio vivamente!
เกือบ 4 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: กรกฎาคม 2015
Ho ingaggiato MIRO architetti per il completo restyling del mio studio professionale. Ho apprezzato la contemporaneità e l'attualità delle soluzioni che mi sono state proposte. Tutti i miei pazienti rimangono estasiati delle scelte architettoniche attuate.   
เกือบ 4 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: เมษายน 2014
Prof pin.png%7c44.4953799,11

คำบอกเล่าเมื่อเร็ว ๆ นี้จากทีมบรรณาธิการ homify