ATELEON: นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ in Moncalieri | homify
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
เปลี่ยนหน้าปก
ATELEON
ATELEON

ATELEON

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
เปลี่ยนหน้าปก
ATELEON
ATELEON
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
Strada Tetti Piatti 4
10024 Moncalieri
อิตาลี
+39-3316075945 www.ateleon.it

ความคิดเห็น

Ho potuto lavorare fianco a fianco con il titolare, Roberto de Masi, per uno staging. Ha dimostrato semplicità, ma anche molta cura nei dettagli. Durante la nostra collaborazione ho potuto constatare la professionalità con cui tratta i clienti.  Mi è piaciuta anche molto la sua concretezza!
มากกว่า 3 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: พฤศจิกายน 2015
Prof pin.png%7c44.980095,7