สำนักงานสถาปนิกอนุชา
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่

โปรเจค

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

- ออกแบบสถาปัตยกรรม         

- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อกำหนดรูปแบบกายภาพของโครงการ        

- งานบริหาร และควบคุมการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นกำหนดแนวความคิด และวางแผนงานโครงการ จนการก่อสร้างเสร็จสิ้น และซ่อมบำรุงหลังการก่อสร้าง        

- จัดการงานออกแบบ ให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามแผนงานโดยรวม         

- พัฒนางานออกแบบให้เป็นไปตามแนวความคิดของการพัฒนา จนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จ         

- ประสานงานในเชิงการจัดการร่วมกันกับทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายพัฒนาโครงการ ฝ่ายการตลาดการขาย ฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายออกแบบทุกระบบ         

- พัฒนางานออกแบบ และเสริมเพิ่มความรู้ในสายงานให้แก่สมาชิกในส่วนงานออกแบบ เพื่อรองรับแผนการเติมโตในอนาคต         

- งานอื่น ๆที่เกี่ยวเนื่องและได้รับมอบหมายในกรณีพิเศษ

บริการ
สถาปัตยกรรม
พื้นที่ให้บริการ
เชียงใหม่
ที่อยู่
E181 ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง
50300 เชียงใหม่
ไทย
+66-894610054 sites.google.com/site/nucha2020/Home
Prof pin.png%7c18.809674,99

คำบอกเล่าเมื่อเร็ว ๆ นี้จากทีมบรรณาธิการ homify