ArchitPhoto: ช่างภาพ in Saluzzo | homify
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
เปลี่ยนหน้าปก
ArchitPhoto
ArchitPhoto

ArchitPhoto

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
เปลี่ยนหน้าปก
ArchitPhoto
ArchitPhoto
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

Photographer Rosa Amato specialized in architectural and interior photography for residential and commercial real estate. She's based near Milano and works primarily in Area Lake in the North of Italy. She collaborating with many italian and international private held companies and professionals of the sector.

ที่อยู่
12037 Saluzzo
อิตาลี
+39-3495505913 www.architphoto.eu

ความคิดเห็น

Servizio professionale di standard elevato, molto gradita la condivisione delle dinamiche ed il coinvolgimento messo in atto nei nostri confronti come progettisti.  
ประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา
Prof pin.png%7c44.6445404,7