Spiering & Co

Spiering & Co

Spiering & Co
Spiering & Co
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

Spiering & Co is a mother & daughter team, who combine their academic training and professional experience as interior and landscape designers, to offer clients a personal yet all-encompassing approach to design. Monique and Anna resolve spatial, structural and cosmetic barriers to create innovative user focused designs. With Anna’s experience in London & Oxford property acquisitions and Monique’s extensive development portfolio, not only will the designs be unique and practical, but also cost effective. To us buildings are more than just bricks and mortar; they are uncapped potential waiting to be transformed.

รางวัลบริษัท
Nominated 2014 & 2015 for the International Design and Architecture Awards
ที่อยู่
4 Parsons Green Lane
SW64HS London
สหราชอาณาจักร
+44-7834550375 www.spieringandco.com