homify
Woodbau Srl
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Woodbau Srl
Woodbau Srl
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

ความคิดเห็น

Ho avuto un'ottima esperienza di collaborazione. L'azienda è molto seria e competente. Sicuramente consiglio a chiunque di collaborare con loro.
เกือบ 3 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: มกราคม 2015
Villino in costruzione a Ponte nelle Alpi...serietà professionale
ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา
Bellissime lavorazioni legno x la casa e altro
ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา
Professionali!
เกือบ 4 ปีที่ผ่านมา
มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา
เกือบ 4 ปีที่ผ่านมา
ขอความคิดเห็น