MIDE architetti

MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!
ที่อยู่
Piazza G. Marconi 60
30039 Stra
อิตาลี
+39-49502506 www.midearchitetti.it

ความคิดเห็น

Perfetti nella gestione del progetto, nel controllo dei costi e nel riprodurre nella realtà quanto proposto con i vari rendering realizzati.
ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: มกราคม 2014
Insieme abbiamo vinto l'appalto-concorso per la realizzazione di un Asilo, ci siamo affidato allo studio Mide per la loro capacità operativa e professionalità. Hanno seguito ogni dettaglio sia dal punto di vista grafico che operativo in cantiere, con rapidità di risposta e soluzioni qualitative. Li consigliamo vivamente.
มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา

คำบอกเล่าเมื่อเร็ว ๆ นี้จากทีมบรรณาธิการ homify