Chantal Forzatti architetto: สถาปนิก in Monza | homify
Chantal Forzatti architetto
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Chantal Forzatti architetto
Chantal Forzatti architetto
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
via Francesco Guerrazzi 13
20900 Monza
อิตาลี
+39-3494904753 www.chantalforzattiarchitetto.com

ความคิดเห็น

Quando abbiamo comprato casa alcuni amici ci hanno consigliato Chantal come architetto. Lei ha saputo consigliarci passo dopo passo, dando forma ai nostri desideri, ha coordinato i vari fornitori e gestito con attenzione il capitolato. Ci siamo trovati molto bene e a nostra volta la consiglieremmo!
มากกว่า 3 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: มีนาคม 2017
Hai fatto un gran lavoro! Grazie
มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา
Architetto giovane, ma con esperienza e voglio di fare. La consiglio vivamente!
มากกว่า 3 ปีที่ผ่านมา
Prof pin.png%7c45.5712791,9