Chantal Forzatti architetto: สถาปนิก in Monza | homify
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
เปลี่ยนหน้าปก
Chantal Forzatti architetto
Chantal Forzatti architetto

Chantal Forzatti architetto

edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
เปลี่ยนหน้าปก
Chantal Forzatti architetto
Chantal Forzatti architetto
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

ที่อยู่
via Francesco Guerrazzi 13
20900 Monza
อิตาลี
+39-3494904753 www.chantalforzattiarchitetto.com

ความคิดเห็น

Quando abbiamo comprato casa alcuni amici ci hanno consigliato Chantal come architetto. Lei ha saputo consigliarci passo dopo passo, dando forma ai nostri desideri, ha coordinato i vari fornitori e gestito con attenzione il capitolato. Ci siamo trovati molto bene e a nostra volta la consiglieremmo!
เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: มีนาคม 2017
Prof pin.png%7c45.5712791,9