Debra Carroll Interiors

Debra Carroll Interiors

Debra Carroll Interiors
Debra Carroll Interiors
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

Welcome to Debra Carroll Interiors

At Debra Carroll Interiors, design matters. We bring the outstanding virtues of design to all areas of interior design in creating beautiful spaces that are as good to spend time in as they are to look at.  Debra Carroll Interiors is a Property Styling and Project Management Consultancy based in Wilmslow. We specialise in Interior Design for residential, hospitality and Commercial projects. Working with you the client, we are able to translate your ideas and dreams into reality which works to enhance your lifestyle, business branding or work environment. We approach each new project with an unrivaled professional enthusiasm, regarding each commission as an opportunity to demonstrate our commitment to detail, innovation and customer satisfaction. 

Large or small interior design projects are accorded the same integrity and dedication leading to high quality results that meet the client’s expectations. "We believe designers have an integral role to play in promoting ecologically sustainable design. We will where possible design to minimise resource consumption, will harness solar energy where possible and avoid toxic or hazardous substances. We will consider if the products we use are biodegradable, fair-trade, locally sourced, low energy, were produced with low waste, contain no toxins, are recyclable and are made from well managed resources." 

Beautiful spaces needn’t cost the earth

ที่อยู่
The Studio, 96a Water Lane
SK9 6AL Wilmslow
สหราชอาณาจักร
+44-1625527545 www.debracarrollinteriors.co.uk/home