Fabio Azzolina Architetto: สถาปนิก in Milano | homify
Fabio Azzolina Architetto
edit edit in admin ขอความคิดเห็น โปรเจคใหม่
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com
ส่งเรียบร้อย!
บริษัทนี้จะตอบโดยเร็วที่สุด!

โปรเจค

Fabio Azzolina architetto is a Milan based Italian studio widely known for his outstanding works in the field of interior design and architecture. For more than 15 years the office has been developing highly elaborated design and renovation projects for private and commercial spaces in Italy and worldwide.

ที่อยู่
via sirtori, 15
20129 Milano
อิตาลี
+39-0220240610 www.fabioazzolina.it

ความคิดเห็น

Lo studio realizza i progetti del livello molto alto con la qualita distinta.
มากกว่า 4 ปีที่ผ่านมา
วันที่โปรเจค: มีนาคม 2016
5 เดือนที่ผ่านมา
เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา
Prof pin.png%7c45.4733212,9