ห้องนอน โดย roselind wilson design, โมเดิร์น | homify
< >
 ห้องนอน โดย Roselind Wilson Design, โมเดิร์น
< >
 ห้องนอน โดย Roselind Wilson Design, โมเดิร์น
< >
 ห้องนอน โดย Roselind Wilson Design, โมเดิร์น
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด

The contemporary kid's office uses clean textures with splashes of colour. The sleek white desk matches the bespoke wall-hung shelves and the simple, white swivel chair. The desk features coloured cabinets for additional storage emphasising the fun, brightly coloured rug.

Photography by Daniel Swallow.

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com