ผสมผสาน โดย homify, ผสมผสาน ไฟเบอร์ธรรมชาติ beige | homify