คลาสสิก โดย king of cotton, คลาสสิค ฝ้าย red | homify
คลาสสิก  โดย King of Cotton, คลาสสิค ฝ้าย Red
คลาสสิก  โดย King of Cotton, คลาสสิค ฝ้าย Red
คลาสสิก  โดย King of Cotton, คลาสสิค ฝ้าย Red

Recognised as the best cotton in the world, the term Egyptian cotton describes the type of cotton, not necessarily where it was grown. Key benefit is the long staple that creates a high quality, hard wearing yarn in the spinning process. The end result is bedding and towelling that feels soft and luxurious and yet will endure even the most testing of hospitality environments.

สี: White
วัสดุ: ฝ้าย
ราคา: ฿186.68
รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น