ด้านอุตสาหกรรม โดย pop up pallets, อินดัสเตรียล | homify