คลาสสิก โดย scott's of london, คลาสสิค หนัง grey | homify
คลาสสิก  โดย Scott's of london, คลาสสิค หนัง Grey
คลาสสิก  โดย Scott's of london, คลาสสิค หนัง Grey
คลาสสิก  โดย Scott's of london, คลาสสิค หนัง Grey

The Sandringham is designed to maximise space with straight-sides making the outer dimensions of the sofa more compact and usable in smaller rooms without compromising the interior sleeping space.

The Sandringham still has the deep buttoned cushioned interior for luxury comfort and support for your pets.

Internal – W60xD45xH30cm (sleeping area)
External – W94xD79xH30cm

วัสดุ: หนัง
รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น