ทันสมัย โดย sisal & seagrass, โมเดิร์น | homify
< >
ทันสมัย  โดย Sisal & Seagrass, โมเดิร์น
< >
ทันสมัย  โดย Sisal & Seagrass, โมเดิร์น
< >
ทันสมัย  โดย Sisal & Seagrass, โมเดิร์น

Available in various sizes and many designs and colour ways, these Ratia paper rugs are made from 100% natural product and even the backing is made from recycled materials. Choose from the elegant Jazz, Soul and Swing collections and experience a living room transformation.

These rugs reflect a lifestyle which is characterised by good design and a feel of freshness, whilst doing their bit for the environment. Suitable for all areas of the home, Paper Rugs come in six standard sizes so finding one to fit a space is easy and will add something special to any room.

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น