ห้องครัว โดย lwk kitchens, โมเดิร์น | homify
< >
 ห้องครัว โดย LWK Kitchens, โมเดิร์น
< >
 ห้องครัว โดย LWK Kitchens, โมเดิร์น
< >
 ห้องครัว โดย LWK Kitchens, โมเดิร์น
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด

Small matt kitchen design

Finish: Anthracite matt laminate kitchen base units with white matt laminate wall units.

Proving that dark colours can work for small kitchens too, these grey kitchen base units ground the kitchen. At the same time the white wall cupboards, flooring and worktop balance the look and ensure the dark tone doesn't overwhelm the space.

อนุเคราะห์ข้อมูล: LWK Kitchens, London
รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com