< >
ทางเข้า บริษัท วิธ อาร์คิเทค จำกัด บ้านและที่อยู่อาศัย
< >
ทางเข้า บริษัท วิธ อาร์คิเทค จำกัด บ้านและที่อยู่อาศัย
< >
ทางเข้า บริษัท วิธ อาร์คิเทค จำกัด บ้านและที่อยู่อาศัย

ประตูทางเข้าหน้าบ้านด้านข้างมีช่องระบายอากาศเล็กน้อยเพื่อสร้างความปลอดโปร่ง ไม่ดูทึบจนเกินไป

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น