ทางเข้า โดย บริษัท วิธ อาร์คิเทค จำกัด มินิมัล | homify
< >
ทางเข้า โดย บริษัท วิธ อาร์คิเทค จำกัด มินิมัล
< >
ทางเข้า โดย บริษัท วิธ อาร์คิเทค จำกัด มินิมัล
< >
ทางเข้า โดย บริษัท วิธ อาร์คิเทค จำกัด มินิมัล

ประตูทางเข้าหน้าบ้านด้านข้างมีช่องระบายอากาศเล็กน้อยเพื่อสร้างความปลอดโปร่ง ไม่ดูทึบจนเกินไป

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น