Modern classic|spanish style โดย q-con home โมเดิร์น | homify
MODERN CLASSIC|SPANISH STYLE โดย Q-Con Home โมเดิร์น
MODERN CLASSIC|SPANISH STYLE โดย Q-Con Home โมเดิร์น
MODERN CLASSIC|SPANISH STYLE โดย Q-Con Home โมเดิร์น

DETAIL : ออกแบบพร้อมก่อสร้างโครงการ ร้านข้าวขาหมูถุงเงิน ซอย หัวหิน 68

อาคารขนาด 3 ชั้น สำหรับชั้น 1 ถูกออกแบบให้เป็นส่วนของร้านอาหาร มีพื้นที่ ส่วนครัวแบบ OPEN

AIR ส่วนรับประทานอาหาร INDOOR และ OUTDOOR ตกแต่งด้วยเชลป์ วางขายของฝาก ผนังเป็น TERRAZ0

ออกแบบลายผนังด้วยเส้นกั้นทองเหลือง สร้างความโดดเด่นให้กับพื้นที่ใช้งาน

ชั้น 2-3 เป็นส่วนที่พักอาศัยของเจ้าของ โดยชั้น 2 มีโดงแฟนทร์และบาร์สําหรับนั่งทาน อาหาร และแบ่งเป็นห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ํา รวม เช่นเดียวกับชัน 3 ตัวอาคารออกแบบใน สไตล์ผสมผสานกันระหว่างสไตล์ ORIENTAL และ SPANISH โดดเด่นด้วย FACADE ARCH โค้ง และเหล็กดัดส่วนระเบียงที่ทุกห้องสามารถเปิดออกมาสูดอากาศ และชมวิวได้

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น