ทันสมัย โดย pt. loutchou, โมเดิร์น แผ่น mdf | homify