English funtime: โรงเรียน โดย doonconcepts, โมเดิร์น | homify
English Funtime:  โรงเรียน โดย doonconcepts, โมเดิร์น
English Funtime:  โรงเรียน โดย doonconcepts, โมเดิร์น
English Funtime:  โรงเรียน โดย doonconcepts, โมเดิร์น
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด


เราก็พัฒนาแบบกันต่อ สีสรรที่สนุกสนาน น่ารัก

กระตุ้นให้เด็กกล้า แสดงออก สร้างพื้นที่ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างครูเด็ก เด็กกับกิจกรรม 

สำหรับเด็กเล็กความปลอดภัยสำคัญที่สุด

ออกแบบให้เหมือนอยู่บ้าน

Family + Funny = community

.

Project : English Funtime

Project type : architecture & interior design

Location : ชลบุรี

Architect : Doon concepts studio

Site area : 350 sq.m. 

--------------------------------------------

CALL : 082-4454156 

087-3492278 

LINE : @huo1567k 

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com