โดย limit studio ผสมผสาน แผ่นไม้อัด plywood | homify