Lineage houses โดย d' architects studio โมเดิร์น | homify
< >
LINEAGE HOUSES โดย D' Architects Studio โมเดิร์น
< >
LINEAGE HOUSES โดย D' Architects Studio โมเดิร์น
< >
LINEAGE HOUSES โดย D' Architects Studio โมเดิร์น

บ้านสองหลัง หลังเดิมสองชั้นเป็นงานรีโนเวทของแม่ หลังสามชั้นเป็นหลังปลูกใหม่ของลูกชายและครอบครัว เป็นบ้านที่ปลูกตามลักษณะของการวางชัยภูมิแบบไทย หรือฮวงจุ้ยแบบไทย โดยโจทย์ที่ให้สถาปนิก จะต้องทำให้ดูเป็นหลังเดียวกัน มีทางเข้าออกทางเดียวคือด้านบ้านแม่ ตำแหน่งของห้องต่างๆ การวางหัวเตียงของแต่ละคนได้รับการผูกดวง รวมทั้งตำแหน่งห้องทำงาน และสระว่ายน้ำ ความสูงของรั้ว

เพื่อให้บ้านทั้งสองหลัง ผสานเป็นหนึ่งเดียว แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเป็นสัดส่วนของสองครอบครัว ที่มี 10ห้องนอน 10 ห้องน้ำ 2ห้องน้ำสำหรับแขก และการต่อเชื่อมทางเทคนิค เพราะบ้านหลังเดิมกับบ้านหลังใหม่จะทรุดตัวไม่เท่ากัน จะต้องออกแบบรอยต่อของบ้านให้มองไม่เห็นแต่ยังคงมีอยู่ การใช้เฉลียงสระว่ายน้ำเป็นจุดเชื่อมต่อกิจกรรมของบ้านทั้งสองหลัง และการใช้ ช่องโล่ง เพื่อการระบายอากาศแนวตั้ง หรือ stack ventilation รวมทั้งการต่อเชื่อมเสปซ เพื่อให้บ้านทั้งสองมีปฏิสัมพันธ์กัน เสมื่อนเป็นหลังเดียว

เจ้าของบ้าน คุณมานะ ประภากมล

สถาปนิก และอินทีเรียดีไซเนอร์ สุกัญญา ตั้งนิมมานนรดี

ภูมิสถาปนิก นภัสกร ศีติสาร

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น