โดย likha interior มินิมัล แผ่นไม้อัด plywood | homify