เครื่องใช้ไฟฟ้า โดย audio visual projects (pty) ltd, โมเดิร์น | homify
 เครื่องใช้ไฟฟ้า โดย Audio Visual Projects (PTY) Ltd, โมเดิร์น
 เครื่องใช้ไฟฟ้า โดย Audio Visual Projects (PTY) Ltd, โมเดิร์น
 เครื่องใช้ไฟฟ้า โดย Audio Visual Projects (PTY) Ltd, โมเดิร์น
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด

The room can easily seat 8 people with a sunken U-shaped couch in the front and 4 motorised recliners in the the back. The rear surround speakers is placed in such a way that they play through the gaps between the side and centre recliners and reaches the couch in the front.

สี: Multicolored
รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com