ก่อเคาเตอร์ ปูท๊อปหิน โดย สายรุ้งรีโนเวท | homify
ก่อเคาเตอร์ ปูท๊อปหิน โดย สายรุ้งรีโนเวท
ก่อเคาเตอร์ ปูท๊อปหิน โดย สายรุ้งรีโนเวท
ก่อเคาเตอร์ ปูท๊อปหิน โดย สายรุ้งรีโนเวท

โปรเจคนี้ เจ้าของบ้านต้องการความโปร่ง โล่ง เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้สะดวก และมีลมพัดผ่าน ทางเราจึงทำการรื้อเคาเตอร์และพื้นหลังบ้านของเดิมออก แล้วลงเข็ม เทคาน เพื่อวางเสาหลังบ้านขึ้นมาใหม่ พร้อมก่อเคาเตอร์และทำผนังกระจก แบบเปิดปิดได้ขึ้นมา

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น