ห้องน้ำ โดย dessiner interior architectural, โมเดิร์น | homify
 ห้องน้ำ โดย Dessiner Interior Architectural, โมเดิร์น
 ห้องน้ำ โดย Dessiner Interior Architectural, โมเดิร์น
 ห้องน้ำ โดย Dessiner Interior Architectural, โมเดิร์น
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด

10 out of 10 for the free-standing tub, placed right in front of the window to make full use of view and incoming sunshine. Interior shutters take care of the privacy factor.

And for additional storage, a tall cabinet with open shelving is ideal for a range of bathroom accessories.


รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com