ทางเดินแบบชนบททางเดินและบันได โดย green hat studio pvt ltd ชนบทฝรั่ง | homify