โรงแรม hopin สุรินทร์ โดย ฺbb wall โมเดิร์น | homify

อาคารพักอาสัยสูง8ชั้นไม่มีระเบียง ใช้ระยะเวลาในการส้างเร็วกว่าก่อฉาบ เปิดบริการได้ก่อนกำหนดรีเทิร์นค่าก่อสร้างได้เร็วกว่า

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น