อีกมุมกับ ของเล่นของเจ้าเหมี๊ยว โดย abilmente co.,ltd มินิมัล | homify
< >
อีกมุมกับ ของเล่นของเจ้าเหมี๊ยว โดย Abilmente Co.,Ltd มินิมัล
< >
อีกมุมกับ ของเล่นของเจ้าเหมี๊ยว โดย Abilmente Co.,Ltd มินิมัล
< >
อีกมุมกับ ของเล่นของเจ้าเหมี๊ยว โดย Abilmente Co.,Ltd มินิมัล

มาดูบรรยากาศบริเวณชั้น 2 พื้นที่ในครอบครองของบรรดาเจ้าเหมี๊ยวทั้งหลาย ก่อนที่เราจะออกแบบพื้นที่ส่วนนี้ได้ เราต้องทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขาเสียก่อน พวกเราจึงได้ออกแบบให้มีกล่องต่างระดับ คอนโดแมว และของเล่นของเจ้าเหมี๊ยวอีกมากมาย เพราะพื้นที่ส่วนนี้เป๋นส่วนที่เราจะปล่อยแมวให้เดิน วิ่ง ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ทำพวกเขาอยู่อย่างสบายที่สุด

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น