ห้องฆ่าเชื้อ… พื้นที่สำหรับทำความสะอาด โดย abilmente co.,ltd มินิมัล | homify
< >
ห้องฆ่าเชื้อ ... พื้นที่สำหรับทำความสะอาด โดย Abilmente Co.,Ltd มินิมัล
< >
ห้องฆ่าเชื้อ ... พื้นที่สำหรับทำความสะอาด โดย Abilmente Co.,Ltd มินิมัล
< >
ห้องฆ่าเชื้อ ... พื้นที่สำหรับทำความสะอาด โดย Abilmente Co.,Ltd มินิมัล

ขึ้นมาชั้น 2 แล้ว… ก่อนที่เราจะไปพบกับเจ้าเหมี๊ยวๆ เราต้องทำความสะอาดมือและถอดรองเท้าเสียก่อน เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยทั้งของคนและของเจ้าเหมี๊ยว

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น