มุมส่วนตั๊ว .. ส่วนตัว โดย abilmente co.,ltd มินิมัล | homify
< >
มุมส่วนตั๊ว .. ส่วนตัว โดย Abilmente Co.,Ltd มินิมัล
< >
มุมส่วนตั๊ว .. ส่วนตัว โดย Abilmente Co.,Ltd มินิมัล
< >
มุมส่วนตั๊ว .. ส่วนตัว โดย Abilmente Co.,Ltd มินิมัล

เป็นพื้นที่ด้านหลัง จะมีเซตที่นั่ง 1 ชุด เราได้แบ่งพื้นที่ให้เป็นคาเฟ่แบบทั่วไป ไว้สำหรับลูกค้าที่อาจมีการแพ้ขนสัตว์ ก็จะมีพื้นที่รองรับไว้

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น