บรรได เอ้ย บันได เอ้ย ถูกแล้ว โดย abilmente co.,ltd มินิมัล | homify
< >
บรรได เอ้ย บันได เอ้ย ถูกแล้ว โดย Abilmente Co.,Ltd มินิมัล
< >
บรรได เอ้ย บันได เอ้ย ถูกแล้ว โดย Abilmente Co.,Ltd มินิมัล
< >
บรรได เอ้ย บันได เอ้ย ถูกแล้ว โดย Abilmente Co.,Ltd มินิมัล

มาถึงทางขึ้นชั้น 2 เป็นบันได้ทางขึ้น ซึ่งระหว่างทางขึ้นเราได้ออกแบบให้มีป้าย Cat Language ให้เราๆท่านๆได้ศึกษาทาทีของเจ้าเหมี๊ยวของเรา ว่าการแสดงออกแบบนั้ เจ้าเหมี๊ยวของเราต้องการอะไร รู้สึกอย่างไร

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น