Type p modern 02 โดย homify โมเดิร์น | homify
< >
TYPE P MODERN 02 โดย homify โมเดิร์น
< >
TYPE P MODERN 02 โดย homify โมเดิร์น
< >
TYPE P MODERN 02 โดย homify โมเดิร์น

ไอเดียสร้างบ้านงบประมาณไม่สูง สำหรับคนงบน้อย แต่ได้บรรยากาศของบ้านที่ดูอบอุ่น น่าอยู่น่าอาศัย ออกแบบให้มีความโดดเด่น ความสะดวกสบาย ครบครันเพียบพร้อมสำหรับครอบครัว โดยการพัฒนาแบบบ้านให้มีความกว้างขวางและใช้งานได้อย่างตัวของตัวบ้านได้อย่างคุ้มค่า

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น