อารยสถาปัตย์ : by fewdavid3d-design | homify
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด
คุณชอบโปรเจ็กต์นี้หรือไม่
ติดต่อผู้ออกแบบเพื่อดูรายละเอียด

อาคารมีการจัดทางขึ้นลงของรถวีลแชร์ เพื่อตอบโจทก์ของการเป็นอารยสถาปัตย์ การออกแบบอาคาร สถานที่และ ภูมิทัศน์ที่แสดงถึงความเจริญทางจิตใจโดยคำนึงถึงบุคคลทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ด้วยความสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึงเพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น

ร้องขอการเสนอราคา

หมายเลขไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคลิก 'ส่ง' ถือว่าฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อไป
หมายเหตุ ในอนาคตคุณสามาถยกเลิกการอนุญาตได้ทุกเมื่อด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@homify.com