City homes โดย homify โมเดิร์น | homify
< >
City Homes โดย homify โมเดิร์น
< >
City Homes โดย homify โมเดิร์น
< >
City Homes โดย homify โมเดิร์น

ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีประชากรโสดกว่า 40% หรือประมาณ 17 ล้านคน “ผู้หญิงตัวคนเดียว’ และประชากรโสด จะมีเพิ่มมากขึ้น เทรนด์การสร้างบ้านในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้ที่จะจับตลาดกลุ่มนี้เป็นหลัก คือ เป็นบ้านขนาดย่อม ในราคาคุ้มค่า มีฟังชันการทำงานครบถ้วน รองรับความต้องการของคนยุคใหม่ที่ชื่นชอบกิจกรรมต่าง ๆ ใกล้ชิดธรรมชาติ มีความเป็นส่วนตัว และมีระบบความปลอดภัยที่ดี ผสมผสานกับ Space Solutions

เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่บ้านที่เล็กลงแต่ใช้ประโยชน์หลากหลายขึ้น ทำให้คนเริ่มเห็นความสำคัญในการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานั้นมีเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับขนาดหรือรูปแบบให้เหมาะกับการใช้งาน ในอนาคตอันใกล้บ้านเองก็จะปรับตัวในทิศทางเดียวกันคือ เจ้าของบ้านสามารถปรับและจัดสรรการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในแต่ละครั้ง

รูปที่คล้ายคลึงกัน
ความเห็น